TalkFree Box
 • TalkFree Box
 • Revoluce ve volání přes internet!
  Zapomeňte na zbytečné účty za telefon!
 • -Použijte svoje stávající číslo
  -Volání zdarma
  -Volejte pevnou linku nebo mobil
  -Jen zapoj a jeď!
  -Super výhodné alternativy volání mimo FreePP svět
  -Vysoká kvalita zvuku
 • Price: Cena: US $100 (1950Kč)
 • Máte-li zájem pořídit si krabičku TalkFree box, kontaktujte FreePP na
  customer@freepp.com
 • Stáhni:Uživatelskýmanuál


TalkFree Box撥打智慧型手機


TalkFree Box撥打室內電話

Identifikační číslo (ID) TalkFree Box

Každá krabička TalkFree Box má vlastní ID číslo. Toto číslo naleznete na zadní straně krabičky. viz. obrázek


TalkFree Box 產品號碼ID

Okamžité volání

1. Volání mezi krabičkami TalkFree Box: Jednoduše vytočte ID číslo dané krabičky

2. Volání na mobil (ujistěte se, že daný mobil má nainstalovanou FreePP App): Vytočte “+“ nebo “00” + předvolba dané země + číslo mobilu


TalkFree Box撥打智慧型手機


TalkFree Box撥打智慧型手機Změna ID čísla u TalkFree Box a další nastavení

TalkFree Box Vám nabízí možnost přiřadit jakékoliv z vašich stávajících čísel (ať už číslo mobilu nebo pevné linky) k TalkFree Box. Může jít o Vaše pracovní, mobilní nebo jiné telefonní číslo. Nemusíte si tak ani vy ani vaši známí pamatovat původní ID číslo vaší TalkFree Box. Pro bližší instrukce prosím věnujte pozornost následujícím krokům. Poznámka: Bude potřebovat dva telefony. Váš TalkFree Box telefon, na kterém provádíte nastavení a druhý telefon (mobil nebo pevná linka) přes který obdržíte potvrzovací telefonát od FreePP. Pamatujte, pokud je telefonní číslo druhého telefonu již zaregistrováno přes např. FreePP App, nemůže být použito k obržení potvrzovacího telefonátu.

Krok 1: Nastavte svou mezinárodní předvolbu

Prosím zvedněte svůj TalkFree Box telefon a vytočte # 31 * 00 + předvolba vaší země #. Zavěste poté, co uslyšíte „setting is completed, please hang up the call.“

Krok 2: Nastavte jako číslo pevné linky nebo mobilu

Prosím zvedněte svůj TalkFree Box telefon a vytočte # 32 * + lokální předvolba + telefonní číslo #. Zavěste a vyčkejte na telefonát o potvrzení. Například: lokální předvolba je 02, telefonní číslo je 3331234. Vytočíte #32*013331234#

Krok 3: Dokončete nastavení

Po obdržení telefonátu o potvrzení prosím vytočte 01 a zavěste. Gratulujeme! Právě jste úspěšně změnili ID číslo Vaší TalkFree Box. Poznámka: Pokud neobdržíte telefonát o potvrzení, je možné, že jste zadali chybné číslo při Kroku 1 a/nebo 2. Prosím, projděte znovu Krok 1 a 2. Pokud si přejete změnit zadanou mezinárodní předvolbu nebo telefonní číslo, prosím znovu projděte Krok 1, 2 3.

Krok 4: Jak volat

FreePP bezplatné volání se vztahuje pouze na produkty FreePP jako TalkFree Box a FreePP App. Volající i volaný musí nejprve dokončit Kroky 1-3 před užitím nově nastavených čísel k volání.

Volání TalkFree Box nebo FreePP App

V případě že volaný i volající používají stejnou mezinárodní předvolbu: Volající může přímo vytočit volaného číslo (lokální předvolba + telefonní číslo volaného).

V případě že volaný i volající používají rozdílnou mezinárodní předvolbu: Volající musí nejprve vytočit „+“ nebo „00“ + mezinárodní předvolba + lokální předvolba + telefonní číslo volaného.

Zkontrolujte čísla, která jste nastavili

Pro kontrolu čísel, které jste nastavili pro vaši TalkFree Box, prosím postupujte dle následujících instrukcí.

1. Zkontrolujte svou mezinárodní předvolbu

Prosím zvedněte svůj TalkFree Box telefon a vytočte #*31#. Systém Vám sdělí vaši mezinárodní předvolbu.

2. Zkontrolujte svoje nastavené telefonní číslo

Prosím zvedněte svůj TalkFree Box telefon a vytočte #*32#. Systém Vám sdělí Vaše nastavené číslo.

Zrušit nastavení

1. Jak zrušit nastavenou mezinárodní předvolbu

Prosím zvedněte svůj TalkFree Box telefon a vytočte ##31#. Zavěste poté, co uslyšíte „the country code setting is cancelled.“

Zrušte nastavené telefonní číslo

Prosím zvedněte svůj TalkFree Box telefon a vytočte ##32#. Zavěste poté, co uslyšíte „bundling services have been cancelled.“ Poznámka: Pro návrat k původnímu ID číslu TalkFree Box, stačí jen zrušit vámi nastavenou mezinárodní předvolbu a nastavené telefonní číslo.